Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website en alle gerelateerde diensten. Deze website wordt beheerd door Hof Vlaminck GCV , gevestigd te Elingen, België.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en andere materialen, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Hof Vlaminck GCV of zijn licentiegevers.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hof Vlaminck GCV.

Gebruik van de Website

U stemt ermee in om onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of het gebruik en genot van anderen belemmert.

U stemt ermee in om geen schadelijke code, virussen, of andere schadelijke componenten op onze website te plaatsen of te verspreiden die de werking van de website of enige gerelateerde technologie zouden kunnen verstoren.

Aansprakelijkheid

Onze website en de inhoud ervan worden verstrekt “zoals ze zijn”. Wij geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet of gegevens.

Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. We zullen dergelijke wijzigingen op onze website publiceren en het is uw verantwoordelijkheid om deze regelmatig te controleren. Door onze website te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen, stemt u in met de herziene voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van [Plaats] bevoegd.

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via

+32 472 44 01 97 goedeledeville@telenet.be

Hof Vlaminck GCV
BTW 0674.932.829

.